Něco z minulosti, něco z budoucnosti

Historie plastových oken se netraduje tak hluboko do minulosti. Podle všeho se začaly vyrábět v 50. letech 20. století. První takovéto prototypy měly jednokomorové profily bez výztuh. Vzhledem ke značné úspoře se velice rychle začaly rozšiřovat a samozřejmě také vyvíjet nové typy. Zásadní období, které zažila, byla 70. léta, tehdy totiž došlo k vážné energetické krizi. V této době se vyvinuly do podoby, kterou známe dnes. Dalšími kroky se sice vyvíjí, ale ne již tak rapidním způsobem.

Jak se vyvíjely

Postupně se měnilo dorazové těsnění a bylo nahrazeno středovým. To lépe těsnilo a mělo delší životnost. Tento typ se uplatnil především při výstavbě panelových domů. Na dorazové těsnění však nebylo zapomenuto. Z ekonomického hlediska se také používal. Nyní se zdokonalují materiály a doplňky. Zvyšují se také nároky na tepelně izolační vlastnosti.